Bestyrelse

Bestyrelsen

Man kan kontakte bestyrelsen ved at sende en mail, via kontaktformularen eller sende en mail på bestyrelse@bergmannshave.dk


Formand:


Thomas Hermann Lang  - Have 15


Næstformand:


Mikael Methling - Have 12


Bestyrelsesmedlemmer:


Line Pape - Have 3

Nancy Gerlach - Have 75


Bestyrelsesmedlem og Kasserer:

Jeanett Hemmingshøj - Have 101

 
 
 
 

Bestyrelsens ansvarsområder:


Kontakt kun det bestyelsesmedlem der har ansvarsområdet.

Daglig styring, opslag om arrangement

Jeanett

Eksetanceliste

Jeanett

Køkkencontainer

Line

Farligt affald (skab)

Rune

Flaskecontainer

Rune

Storskrald

Thomas

Anlægsudvalg

Nancy

Vandmænd

Mikael

Festudvalg

Jeanett

Fællesarbejde

Nancy (Line)

Trailerregistrering

Mikael

Skadedyrsbekæmpelse

Line

Leje af festhus + nøgle

Jeanett

Forårsrengøring, kontrol af festhus efter udlejning

Jeanett

Græsslåning festplads

Mikael

Komppostudvalg

Line

Legeplads

Thomas

Fliseudvalg

Mikael

Flagmand

Jeanett

Udlån borde og stole

Jeanett

Medlemmer af bestyrelsen

Post i bestyrelsen

Navn

Havenummer

Formand

Thomas

15

Næstformand

Mikael

12

Kasserer

Jeanett

101

Sekretær

Line

3

Bestyrelses-medlem

Nancy

75

Bestyrelsesmøde - Beslutningsreferater

Bestyrelsesmøde d. 08-09-2021

Der er 90 slikposer tilbage fra festen, som kan blive uddelt ved arrangementer eller som medlemmer er velkomne til at købe.


Vi opbevarer musikanlægget i foreningen - og får skriftligt bekræftet, at der er forsikringsdækning.


Vi har besluttet at undersøge, hvad et nyt opslagsskab koster, så der fremadrettet kan blive et opslagsskab med lås, hvor "vigtige" opslag som alle medlemmer skal kunne opnå kendskab til bliver lagt op.


Vi har booket lokale til generalforsamling i Frederiksholm Kirke d. 12. april 2021.


Vi har modtaget rapport efter tilsyn af legeplads. Da det ikke er nødvendigt med uopsættelige foranstaltninger vil punktet blive udskudt til senere behandling.


Bestyrelsesmøde d. 17-11-2021

Det blev besluttet,


at invitere festudvalget på næste bestyrelsesmøde,


at sende brev ud vedr. mangelfuld opkrævning for vand,


at bestyrelsesmøder er suppleanter,


at der arbejdes med et nyt sæt vedtægter og ordensreglerBestyrelsesmøde d. 11-01-2022

Det blev besluttet efter møde med festudvalget besluttet,


at forelægge budget for jubilæumsfest for generalforsamlingen,


at udskyde bestyrelsesmøde til den 21. februar 2022.


Bestyrelsesmøde d. 21-02-2022

Mødet blev brugt til at planlægge generalforsamling, herunder de punkter, der var motiveret af bestyrelsen, samt dokumenter til brug for sæsonen, herunder fællesarbejde, medlemsliste etc.


Bestyrelsesmøde d. 14-03-2022

Det blev besluttet,


at få udarbejdet et forslag til offentliggørelse af ekspektancelisten,


at arbejde på at lave et "årshjul/kalender" som et huskeredskab for bestyrelsen/foreningen.Bestyrelsesmøde d. 04-05-2022

Det blev besluttet,


at nøgler til kompostgården bliver uddelt til medlemmer af kompostudvalget,


at aflyse ris/ros,


at købe en ny opvaskemaskine til fælleshus som erstatning for den ødelagte,


at indkalde til ny generalforsamling med henblik på at supplere to udvalg og vedtage nye vedtægter,


at kontakte et medlem for at høre om mulighed for liftleje til klipning af portalen.


Bestyrelsesmøde d. 29-06-2022

Det blev besluttet,


at skrive ud vedrørende nye farligt affaldscontainere,


at prøve at få motiveret medlemmer til at renovere bordene på festpladsen.