Informationer

Informationer

Sæsonkalender Bergmannshave 2022

 

 • D. 3. april. Sæsonstart og flaghejsning
 • Fredag d. 29. april - Søndag d. 1. maj - Storskrald på P-pladsen
 • Fredag 27. maj - Fredagsbar på festpladsen kl. 16-18
 • Torsdag d. 23. juni - Sankt Hans på Festpladsen
 • Uge 27 - Bestyrelsens årlige havevandring, hvor bl.a. hækkehøjde og vejvedligehold efterses
 • Lørdag d. 30. Juli - Årets Jubilæumsfest
 • Fredag d. 26. aug - Fredagsbar på Festpladsen
 • Fredag d. 30. sep. - Fredagsbar på Festpladsen
 • Fredag d. 30. sep - Søndag d. 2. okt - Storskrald på P-pladsen
 • Søndag d. 30. oktober: Sæsonslut

 

Fællesarbejde:

          8. maj kl. 10, p-plads, Fællesarbejde for haverne 69-103

          26. juni kl. 10, festplads, Fællesarbejde for haverne 1-34

         14. august kl. 10, p-plads, Fællesarbejde for haverne 35-68
Vedligehold af fællesarealer ved festplads:

15. maj

1

2

3

4

5

6

7

8


22. maj

9

10

11

12

13

14

1629. maj

17

18

19

20

21

22

2312. juni

24

25

26

28

31

32

333. juli

34

35

37

38

39

40

41

42


10. juli

44

45

46

47

49

50

5117. juli

53

54

55

56

57

58

5924. juli

60

61

62

64

65

66

677. aug

68

69

70

71

72

73

74

76


21. aug

77

78

79

80

81

82

8328. aug

84

85

86

87

88

89

90

91

92

4. sep

93

94

95

96

97

98

99

100

102

103

Ekspektanceliste 2022

Ekspektancelisten er pt. lukket for opskrivning, idet der med 25 personer på listen ikke er udsigt til, at det bliver nødvendigt at åbne listen inden for en årrække.

Når ekspektancelisten genåbnes vil det blive annonceret her på siden.


Ekspektanceliste HF Bergmans Have

 1. H.G
 2. G.L
 3. T.S/M.M
 4. M.F.R
 5. S.M.R
 6. S.O
 7. M.R.G
 8. F.C
 9. I.A.A
 10. V.S
 11. H.L
 12. A.M
 13. R.H
 14. K.K.O
 15. C.C
 16. MH
 17. C.M.T
 18. B.N
 19. S.B
 20. A.W
 21. B.D/S.P
 22. M.L
 23. C.M.S
 24. S.S

   


  Vurdering af din kolonihave

  Vurderingsregler, kolonihavelov, forbundsvedtægt, vejledning til køber og sælger:

  Kolonihaveforbundets hjemmeside

   

  En vurdering bestilles hos formanden sammen med lille el-attest fra autoriseret el-installatør samt udfyldt ejererklæring, som kan findes nedenfor.

   

  Vurdering foretages af et vurderingdsudvalg nedsat af Kolonihaveforbundets Kreds Hovedstaden Syd (tidl. kreds 1)

  Vigtige kontaktnumre


  Bier og hvepse

  Telefon: 22 12 59 13


  Elektriker Sa-el 

  Hjemmeside: Sa-elgruppen.dk

  Telefon: 78741947


  Internet Vian-IT

  Hjemmeside: vian-it.dk

  Telefon: 70601574  (support på foreningsinternet 8-16)


  Rotter (Kommunens skadedyrsbekæmpelse)

  Hjemmeside: www.kk.dk/rotter

  Ring på telefonnummer 33 66 58 17 og kontakt bestyrelsen


  VVS Andersen og Lassen

  Hjemmeside: A-l.dk

  Telefonnummer: 38 71 55 11

  Bestyrelsen har kontakten, men håndværkerne kender foreningen og kan evt. bruges privat.  Beslutningsreferater

  Bestyrelsesmøde d. 08-09-2021

  Der er 90 slikposer tilbage fra festen, som kan blive uddelt ved arrangementer eller som medlemmer er velkomne til at købe.


  Vi opbevarer musikanlægget i foreningen - og får skriftligt bekræftet, at der er forsikringsdækning.


  Vi har besluttet at undersøge, hvad et nyt opslagsskab koster, så der fremadrettet kan blive et opslagsskab med lås, hvor "vigtige" opslag som alle medlemmer skal kunne opnå kendskab til bliver lagt op.


  Vi har booket lokale til generalforsamling i Frederiksholm Kirke d. 12. april 2021.


  Vi har modtaget rapport efter tilsyn af legeplads. Da det ikke er nødvendigt med uopsættelige foranstaltninger vil punktet blive udskudt til senere behandling.


  Bestyrelsesmøde d. 17-11-2021

  Det blev besluttet,


  at invitere festudvalget på næste bestyrelsesmøde,


  at sende brev ud vedr. mangelfuld opkrævning for vand,


  at bestyrelsesmøder er suppleanter,


  at der arbejdes med et nyt sæt vedtægter og ordensregler  Bestyrelsesmøde d. 11-01-2022

  Det blev besluttet efter møde med festudvalget besluttet,


  at forelægge budget for jubilæumsfest for generalforsamlingen,


  at udskyde bestyrelsesmøde til den 21. februar 2022.


  Bestyrelsesmøde d. 21-02-2022

  Mødet blev brugt til at planlægge generalforsamling, herunder de punkter, der var motiveret af bestyrelsen, samt dokumenter til brug for sæsonen, herunder fællesarbejde, medlemsliste etc.


  Bestyrelsesmøde d. 14-03-2022

  Det blev besluttet,


  at få udarbejdet et forslag til offentliggørelse af ekspektancelisten,


  at arbejde på at lave et "årshjul/kalender" som et huskeredskab for bestyrelsen/foreningen.  Bestyrelsesmøde d. 04-05-2022

  Det blev besluttet,


  at nøgler til kompostgården bliver uddelt til medlemmer af kompostudvalget,


  at aflyse ris/ros,


  at købe en ny opvaskemaskine til fælleshus som erstatning for den ødelagte,


  at indkalde til ny generalforsamling med henblik på at supplere to udvalg og vedtage nye vedtægter,


  at kontakte et medlem for at høre om mulighed for liftleje til klipning af portalen.


  Bestyrelsesmøde d. 29-06-2022

  Det blev besluttet,


  at skrive ud vedrørende nye farligt affaldscontainere,


  at prøve at få motiveret medlemmer til at renovere bordene på festpladsen.


  Festhusudlejning  Leje af festhus aftales med kasseren – gerne til foreningens træf.

  Leje i weekenden går fra fredag kl. 18, hvor nøglen kan afhentes hos kasseren, til søndag kl. 14, hvor huset vil blive efterset for evt. mangler og beskadigede genstande. Koster 600 kr.

  Huset kan lejes en eftermiddag eller aften. Koster 300 kr.


  Kompost


  Komposten er åbnes søndag d. 3. april og vil herefter være åben hver søndag kl. 10-12 i havesæsonen, med undtagelse den 17. april 2022 (påskedag) og den 5. juni 2022 (pinsedag).

  Bestyrelsens ansvarsområder:


  Kontakt kun det bestyelsesmedlem der har ansvarsområdet.

  Daglig styring, opslag om arrangement

  Sekretær - Lone

  Eksetanceliste

  Kasserer - Jeanett

  Køkkencontainer

  Næstformand - Rune

  Aviscontainer

  Næstformand - Rune

  Flaskecontainer

  Næstformand - Rune

  Storskrald

  Formand - Thomas

  Anlægsudvalg

  Bestyrelsesmedlem - Nancy

  Vandmænd

  Sekretær - Lone

  Festudvalg

  Kasserer - Jeanett

  Fællesarbejde

  Sekretær Lone og Best. medlem - Nancy

  Trailerregistrering

  Sekretær - Lone

  Skadedyrsbekæmpelse

  Sekretær - Lone

  Leje af festhus + nøgle

  Kasserer - Jeanett

  Forårsrengøring, kontrol af festhus efter udlejning

  Sekretær - Lone

  Græsslåning festplads

  Næstformand - Rune

  Komppostudvalg

  Næstformand - Rune

  Legeplads

  Formand - Thomas

  Fliseudvalg

  Best. medlem Nancy

  Flagmand

  Sekretær - Lone

  Udlån borde og stole

  Sekretær Lone og Kasserer Jeanett

  Medlemmer af bestyrelsen

  Post i bestyrelsen

  Navn

  Havenummer

  Formand

  Thomas

  15

  Næstformand

  Rune

  36

  Kasserer

  Jeanett

  101

  Sekretær

  Lone

  48

  Bestyrelses-medlem

  Nancy

  75

  Lovliggørelse af eksisterende byggeri

  Byggevedtægter

   

  Minivejledning i opførelse af nybyggeri i kolonihaver

   

  Foreningsvedtægter

  Ordensbestemmelser

  Referater fra seneste generalforsamling