Informationer

Informationer

Sæsonkalender Bergmannshave 2024

 

 • Flaghejsning: Søndag d. 7. april. kl. 13.00.
 • Generalforsamling: Tirsdag den 9. april kl. 19.00 (dørene åbner kl. 18.30) på Skt. Annæ Gymnasium, 2. sal, lokale B210-211. Sjælør Blvd. 135, 2500 København.
 • Storskrald på P-pladsen forår: 26.-28. april.
 • Fredagsbar på festpladsen kl. 16-18: (datoer mangler endnu).
 • Banko i Bergmannshave kl. 14 på Festpladsen: (dato mangler endnu).
 • Søndag d. 23. juni - Sankt Hans på Festpladsen.
 • Opskrivning til ventelisten: Onsdagene den 26. juni og 14. august Kl. 18.00-19.00.
 • Bestyrelsens årlige havevandring, hvor bl.a. hækkehøjde og vejvedligehold efterses: (dato mangler endnu).
 • Storskrald på P-pladsen Efterår: 27.-29. september.
 • Flagnedtagning samt sidste åbningsdag for komposten: Søndag den 13. oktober.
 • Lukning for vandet: Lørdag den 26. oktober. (Denne dato som udgangspunkt; vejret bestemmer i sidste ende).
 • Sæsonslut: Mandag den 30. oktober.


Kompost


Komposten er åben fra søndag d. 14. april og vil herefter være åben hver søndag kl. 10-12 i havesæsonen, med undtagelse af den 19. maj 2024 (pinsedag). Sidste åbningsdag for 2024 er søndag den 13. oktober.
Fællesarbejde

OBS: Nye arbejdstider. Alle tider er kl. 10.00-12.30.

 Store fællesarbejdsdage:

 • Søndag den 12. maj fra kl. 10.00-12.30 - Haverne 35-68

 • Søndag den 16. juni fra kl. 10.00-12.30 – Haverne 69-103

 • Søndag den 11. august fra kl. 10.00-12.30 – Haverne 1-34

 

Vedligehold af fællesarealer ved festplads: OBS: Ny stil med nyt mix af haver.


28. apr.

1

9

17

24

35

50
5. maj

59

66

74

82

90

97
26.maj

67

76

83

15

98

4
2. juni

2

26

36

44

52

61
30. juni

77

84

92

99

5

13
7. juli

41

42

51

10

19

47
14. juli

28

37

45

54

62

69

7821. juli

85

93

100

6

14

21

7128. juli

38

46

55

63

70

79

86


4. aug

94

102

7

16

22

32

1818. aug

11

57

64

72

80

87

9525. aug

103

8

23

33

40

49

583. sep.

65

73

81

20

89

68

25Vigtig viden for nye medlemmer

- Og faktisk også for 'gamle'


Festhusudlejning


Leje af festhus aftales med kasseren.

Leje i weekenden går fra fredag kl. 18, hvor nøglen kan afhentes hos kasseren, til søndag kl. 14, hvor huset vil blive efterset for evt. mangler og beskadigede genstande. Leje for en weekend koster 600 kr.

Huset kan også lejes en eftermiddag eller aften; dette koster 300 kr.

Derudover kan der komme ekstragebyrer - læs om dem i 'Regler for leje af festhuset'.


Foreningsvedtægter

Ordensbestemmelser

Vigtige kontaktnumre


Bier og hvepse

Benyt fx Københavns SkadedyrsService.

Telefon: 22 12 59 13


Elektriker Sa-el 

Hjemmeside: Sa-elgruppen.dk

Telefon: 78741947


Internet Vian-IT

Hjemmeside: vian-it.dk

Telefon: 70601574  (support på foreningsinternet 8-16)


Rotter (Kommunens skadedyrsbekæmpelse)

Hjemmeside: https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/rotter 

Ring på telefonnummer 33 66 58 17 og kontakt bestyrelsen. Bonus-info: Det er KUN rotter Københavns Kommune tager sig af, hvad skadedyr angår. Alle andre dyr, der kan opleves som skadedyr, skal man selv betale for at få gjort noget ved. Det kan fx være mår, mus, hvepse og lign. Tjek evt. om din fritidshusforsikring dækker.


VVS Andersen og Lassen

Hjemmeside: A-l.dk

Telefonnummer: 38 71 55 11

Bestyrelsen har kontakten, men håndværkerne kender foreningen og kan evt. bruges privat.Vurdering af din kolonihave

Vurderingsregler, kolonihavelov, forbundsvedtægt, vejledning til køber og sælger:

Kolonihaveforbundets hjemmeside

En vurdering bestilles hos formanden sammen med lille el-attest fra autoriseret el-installatør samt udfyldt ejererklæring, som kan findes nedenfor.

Vurdering foretages af et vurderingdsudvalg nedsat af Kolonihaveforbundets Kreds Hovedstaden Syd (tidl. kreds 1)

Nyttige links til Københavns KommuneLovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune

I de kolonihaver som må benyttes til overnatning – overnatningshaverne – og hvor Københavns Kommune er grundejer, vil der fra 2021 og frem mod 2027 blivegennemført lovliggørelse af det nuværende byggeri og af miljøforholdene i de haveforeninger, hvor man har lov til at overnatte. Det drejer sig om i alt 41 haveforeninger med ca. 3.455 lodder.

Lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)Fremtidige byggetilladelser

Københavns Kommune har besluttet, at der ikke vil blive stillet krav om, at de enkelte kolonihavelejere skal søge om byggetilladelser for deres nuværende bygninger som led i lovliggørelsen. Det er dog en forudsætning, at lovliggørelsen gennemføres, som beskrevet ovenfor.

Når lovliggørelsen på sigt er på plads, vil der blive tinglyst deklarationer om størrelse og placering af bebyggelse i kolonihaverne. Når deklarationerne er tinglyst, vil der ikke længere være krav om byggetilladelse i den pågældende haveforening, heller ikke til nyt byggeri eller ombygninger.

Hvis du ikke ønsker at vente på, at lovliggørelsen gennemføres i hele haveforeningen, har du mulighed for at søge om byggetilladelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen på samme måde, som du skal gøre, hvis du skal bygge nyt eller bygge om. Teknik- og Miljøforvaltningen tager stilling til, om det er muligt at gennemføre lovliggørelsen af dit hus separat.

Lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

 

Nuværende byggeregler

Hvis du vil bygge et nyt kolonihavehus, udhus eller lignende, eller foretager ombygninger af dit nuværende byggeri, før der er tinglyst deklarationer i jeres haveforening, så skal du stadig søge om byggetilladelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Byggetilladelse til kolonihaver | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)


Herunder er det vigtigt at vide, at haveforeningen ligger på forurenet jord, og der derfor også gælder flg. regler, hvis man vil grave eller bygge på grunden: "Ved bygge- og anlægsarbejde forstås fx tilbygning eller omlægning af have, men det kan også være mindre gravearbejder som omfangsdræn og etablering af terrasse."

Grave eller bygge på forureningskortlagt grund | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

   

Kloakering af kolonihaver samt spørgsmål og svar om kloakering af kolonihaver

De kolonihaveforeninger i Københavns Kommune, som er varige, og hvor overnatning er tilladt, skal ifølge Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018 kloakeres senest i 2028.

I budget 2022 blev der afsat midler til kloakering af de første ca. 10 haveforeninger. Københavns Kommune er i øjeblikket ved at afklare haveforeningernes tilslutning til kloakeringsprojektet. Herefter skal opgaven udbydes, og kloakeringen forventes at kunne gå i gang i 2023/24. 

Information om den videre proces for kloakering bliver løbende opdateret på denne hjemmeside.

Lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)


 (Links af juli 2023)