Informationer

Informationer

Sæsonkalender Bergmannshave 2021


På grund af de mange restriktioner, er der nedskaleret for fællessamlinger

 

  • Torsdag d. 1. april: Sæsonstart
  • Fredag d. 23 - Søndag d. 25. april - Storskrald på P-pladsen
  • Uge 27 - Bestyrelsens årlige havevandring, hvor bl.a. hækkehøjde og vejvedligehold efterses
  • Lørdag d. 28. august - Årets sommerfest på festpladsen
  • Fredag d. 24. - Søndag d. 26. september - Storskrald på P-pladsen
  • Søndag d. 31. oktober: Sæsonslut

 

Fællesarbejde:

Søndag d. 2. maj kl. 10 - Fællesarbejde for haverne 35-68

Søndag d. 13. juni kl. 10 - Fællesarbejde for haverne 69-103

Søndag d. 8. august kl. 10 - Fællesarbejde for haverne 1-34


Vedligehold af fællesarealer:

Søndage i maj: 9. - 16. - 30.

Søndage i juni: 6. - 20. - 27.

Søndag i juli: 4. - 11. - 18. - 25

Søndage i august: 1.- 22. - 29.

Søndage i september: 5. - 12. - 19.

Ekspektanceliste 2021


Vi vil bede jer om komme alene, og vent gerne til senere på sommeren. Alle der bliver skrevet op i løbet af sæsonen, har lige chance for at blive trukket ud til listen på vores generalforsamling til næste forår.Opskrivning sker ved fælleshuset kl. 18-18.30 på de nedenstående datoer

12/5

26/5

9/6

7/7

21/7

4/8

18/8

8/9

22/9Vurdering af din kolonihave

Vurderingsregler, kolonihavelov, forbundsvedtægt, vejledning til køber og sælger:

Kolonihaveforbundets hjemmeside

 

En vurdering bestilles hos formanden sammen med lille el-attest fra autoriseret el-installatør samt udfyldt ejererklæring, som kan findes nedenfor.

 

Vurdering foretages af et vurderingdsudvalg nedsat af Kolonihaveforbundets Kreds Hovedstaden Syd (tidl. kreds 1)

Vigtige kontaktnumre


Bier og hvepse

Telefon: 22 12 59 13


Elektriker Sa-el 

Hjemmeside: Sa-elgruppen.dk

Telefon: 78741947


Internet Vian-IT

Hjemmeside: vian-it.dk

Telefon: 70601574  (support på foreningsinternet 8-16)


Rotter (Kommunens skadedyrsbekæmpelse)

Hjemmeside: www.kk.dk/rotter

Ring på telefonnummer 33 66 58 17 og kontakt bestyrelsen


VVS Andersen og Lassen

Hjemmeside: A-l.dk

Telefonnummer: 38 71 55 11

Bestyrelsen har kontakten, men håndværkerne kender foreningen og kan evt. bruges privat.Beslutningsreferater

Bestyrelsesmøde d. 08-09-2021

Der er 90 slikposer tilbage fra festen, som kan blive uddelt ved arrangementer eller som medlemmer er velkomne til at købe.


Vi opbevarer musikanlægget i foreningen - og får skriftligt bekræftet, at der er forsikringsdækning.


Vi har besluttet at undersøge, hvad et nyt opslagsskab koster, så der fremadrettet kan blive et opslagsskab med lås, hvor "vigtige" opslag som alle medlemmer skal kunne opnå kendskab til bliver lagt op.


Vi har booket lokale til generalforsamling i Frederiksholm Kirke d. 12. april 2021.


Vi har modtaget rapport efter tilsyn af legeplads. Da det ikke er nødvendigt med uopsættelige foranstaltninger vil punktet blive udskudt til senere behandling.
Festhusudlejning


Grundet covid-19 restriktioner er alle arrangementer i festhuset underlagt et maks på 18 personer indtil videre


Leje af festhus aftales med kasseren – gerne til foreningens træf.

Leje i weekenden går fra fredag kl. 18, hvor nøglen kan afhentes hos kasseren, til søndag kl. 14, hvor huset vil blive efterset for evt. mangler og beskadigede genstande. Koster 600 kr.

Huset kan lejes en eftermiddag eller aften. Koster 300 kr.


Kompost


Komposten er åben hver søndag kl. 10-12 i havesæsonen, med undtagelse af Pinsesøndag d. 31. maj

Regler for brug af opslagstavler

Hvis man ønsker at få noget hægt i skabene, kontakt Mette i have 52. Alle opslag udenpå skabene vil blive taget ned

Lovliggørelse af eksisterende byggeri

Byggevedtægter

 

Minivejledning i opførelse af nybyggeri i kolonihaver

 

Foreningsvedtægter

Ordensbestemmelser

Referater fra seneste generalforsamling