Informationer

Informationer

Sæsonkalender Bergmannshave 2023

 

 • D. 16. april. kl. 14, Sæsonstart og flaghejsning
 • Fredag d. 28. april - Søndag d. 30. april - Storskrald på P-pladsen
 • Fredag 2. juni- Fredagsbar på festpladsen kl. 16-18
 • Søndag 11. juni - Banko i Bergmannshave kl. 14 på Festpladsen
 • Torsdag d. 23. juni - Sankt Hans på Festpladsen
 • Uge 27 - Bestyrelsens årlige havevandring, hvor bl.a. hækkehøjde og vejvedligehold efterses
 • Lørdag d. 29. Juli - Årets Sommerfest
 • Fredag d. 25. aug - Fredagsbar på Festpladsen
 • Fredag d. 29. sep. - Søndag d. 1. okt. Storskrald på P-pladsen
 • Søndag d. 8. okt. - Flagnedtagning samt sidste åbningsdag for komposten 
 • Søndag d. 30. oktober: Sæsonslut


Fællesarbejde:

 

 • 14. maj kl. 10 - 13, p-plads, Fællesarbejde for haverne 1-34
 • 18. juni kl. 10 - 13, festplads, Fællesarbejde for haverne 35-68
 • 13. august kl. 10 - 13, p-plads, Fællesarbejde for haverne 69-103

 

Vedligehold af fællesarealer ved festplads:


30. apr.

1

2

4

5

6

7

820. maj

9

10

11

13

14

16
4. juni

17

18

19

20

21

22

2311. juni

24

25

26

28

31

32

3325. juni

34

35

36

37

38

39

40


2. juli

41

42

44

45

46

47

489. juli

50

51

52

54

55

57

5816. juli

59

60

61

62

63

64

6523. juli

66

67

68

69

70

72

73


30. juli

74

76

77

78

79

80

816. aug

82

83

84

85

86

87

88

89

27. aug

90

91

92

93

94

95

96

3. sep.

97

98

99

100

102

103

Kompost


Komposten er åben fra søndag d. 16. april og vil herefter være åben hver søndag kl. 10-12 i havesæsonen, med undtagelse den 9. april 2023 (påskedag) og den 28. maj 2023 (pinsedag). Sidste åbningsdag for 2023 er søndag den 8. okktober.Vigtig viden for nye medlemmer

- Og faktisk også for 'gamle'


Ekspektanceliste 2023

Juni 2023: Ekspektancelisten er pt. lukket for opskrivning, idet der med 22 personer på listen ikke er udsigt til, at det bliver nødvendigt at åbne listen inden for en årrække.
Når ekspektancelisten genåbnes vil det blive annonceret her på siden.


Ekspektanceliste HF Bergmans Have

 1. T.S/M.M
 2. M.F.R
 3. S.M.R
 4. S.O
 5. M.R.G
 6. F.C
 7. I.A.A
 8. V.S
 9. H.L
 10. A.M
 11. R.H
 12. K.K.O
 13. C.C
 14. M.H
 15. C.M.T
 16. B.N
 17. S.B
 18. A.W
 19. B.D/S.P
 20. M.L
 21. C.M.S
 22. C.S

   


  Festhusudlejning


  Leje af festhus aftales med kasseren.

  Leje i weekenden går fra fredag kl. 18, hvor nøglen kan afhentes hos kasseren, til søndag kl. 14, hvor huset vil blive efterset for evt. mangler og beskadigede genstande. Leje for en weekend koster 600 kr.

  Huset kan også lejes en eftermiddag eller aften; dette koster 300 kr.


  Foreningsvedtægter

  Ordensbestemmelser

  Vigtige kontaktnumre


  Bier og hvepse

  Telefon: 22 12 59 13


  Elektriker Sa-el 

  Hjemmeside: Sa-elgruppen.dk

  Telefon: 78741947


  Internet Vian-IT

  Hjemmeside: vian-it.dk

  Telefon: 70601574  (support på foreningsinternet 8-16)


  Rotter (Kommunens skadedyrsbekæmpelse)

  Hjemmeside: www.kk.dk/rotter

  Ring på telefonnummer 33 66 58 17 og kontakt bestyrelsen


  VVS Andersen og Lassen

  Hjemmeside: A-l.dk

  Telefonnummer: 38 71 55 11

  Bestyrelsen har kontakten, men håndværkerne kender foreningen og kan evt. bruges privat.  Vurdering af din kolonihave

  Vurderingsregler, kolonihavelov, forbundsvedtægt, vejledning til køber og sælger:

  Kolonihaveforbundets hjemmeside

  En vurdering bestilles hos formanden sammen med lille el-attest fra autoriseret el-installatør samt udfyldt ejererklæring, som kan findes nedenfor.

  Vurdering foretages af et vurderingdsudvalg nedsat af Kolonihaveforbundets Kreds Hovedstaden Syd (tidl. kreds 1)

  Nyttige links til Københavns Kommune  Lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune

  I de kolonihaver som må benyttes til overnatning – overnatningshaverne – og hvor Københavns Kommune er grundejer, vil der fra 2021 og frem mod 2027 blivegennemført lovliggørelse af det nuværende byggeri og af miljøforholdene i de haveforeninger, hvor man har lov til at overnatte. Det drejer sig om i alt 41 haveforeninger med ca. 3.455 lodder.

  Lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)  Fremtidige byggetilladelser

  Københavns Kommune har besluttet, at der ikke vil blive stillet krav om, at de enkelte kolonihavelejere skal søge om byggetilladelser for deres nuværende bygninger som led i lovliggørelsen. Det er dog en forudsætning, at lovliggørelsen gennemføres, som beskrevet ovenfor.

  Når lovliggørelsen på sigt er på plads, vil der blive tinglyst deklarationer om størrelse og placering af bebyggelse i kolonihaverne. Når deklarationerne er tinglyst, vil der ikke længere være krav om byggetilladelse i den pågældende haveforening, heller ikke til nyt byggeri eller ombygninger.

  Hvis du ikke ønsker at vente på, at lovliggørelsen gennemføres i hele haveforeningen, har du mulighed for at søge om byggetilladelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen på samme måde, som du skal gøre, hvis du skal bygge nyt eller bygge om. Teknik- og Miljøforvaltningen tager stilling til, om det er muligt at gennemføre lovliggørelsen af dit hus separat.

  Lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

   

   

  Nuværende byggeregler

  Hvis du vil bygge et nyt kolonihavehus, udhus eller lignende, eller foretager ombygninger af dit nuværende byggeri, før der er tinglyst deklarationer i jeres haveforening, så skal du stadig søge om byggetilladelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

  Byggetilladelse til kolonihaver | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

   

   

  Kloakering af kolonihaver samt spørgsmål og svar om kloakering af kolonihaver

  De kolonihaveforeninger i Københavns Kommune, som er varige, og hvor overnatning er tilladt, skal ifølge Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018 kloakeres senest i 2028.

  I budget 2022 blev der afsat midler til kloakering af de første ca. 10 haveforeninger. Københavns Kommune er i øjeblikket ved at afklare haveforeningernes tilslutning til kloakeringsprojektet. Herefter skal opgaven udbydes, og kloakeringen forventes at kunne gå i gang i 2023/24. 

  Information om den videre proces for kloakering bliver løbende opdateret på denne hjemmeside.

  Lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)


   (Links af juli 2023)